Sākums Vidēja termiņa stratēģija

Aģentūras "Liepājas Sabiedriskais transports" vidēja termiņa stratēģijas

Aģentūras vidēja termiņa stratēģija 2024.-2026.gadam

Aģentūras vidēja termiņa stratēģija 2021.-2023.gadam

Aģentūras vidēja termiņa stratēģija 2018.-2020.gadam

Aģentūras vidēja termiņa stratēģija 2015.-2017.gadam