Sākums Transports Liepājā Velosatiksme

Velosatiksme

Lai vairāk cilvēku pievērstu veselīgam dzīvesveidam, paplašinātu mobilitātes iespējas un radītu kvalitatīvu infrastruktūru tīrā vidē, Liepāja aktīvi strādā pie velosatiksmes attīstīšanas.

Veloceļi
Liepājā šobrīd kopumā izbūvēti veloceļi vairāk nekā 40 km garumā. Katrā ielas rekonstrukcijas projektā tiek izvērtēta iespēja izbūvēt veloceļu, tāpēc to skaits pilsētā nemitīgi aug.

Apskatīt veloceļu maršrutu karti.
Apskatīt
plānoto veloceļu tīklu Liepājā.

Velonovietnes
Pilsētā izveidotas īpaši Liepājai dizainētas velonovietnes, kuras izvietotas pie plaši apmeklētiem sabiedriskiem objektiem, kā Pētertirgus, pilsētas dome, Sv. Nikolaja katedrāle, stacijas laukums, Liepājas pludmale, Rožu laukums un citviet.

Arī uzņēmēji pie savām iestādēm aicināti uzstādīt velonovietnes. Rasējumus un saskaņojumu dizaina izmantošanai, kā arī ieteikumus velonovietņu izgatavošanai var saņemt PI "Komunālā pārvalde", Uliha ielā 44, Liepājā.

Savukārt precīza velonovietnes atrašanās vieta saskaņojama Liepājas pilsētas Būvvaldē pie pilsētas galvenās mākslinieces, tālrunis: 63 404 737.