Sākums Personām ar I vai II invaliditātes grupu

Braukšanas maksas atvieglojumi personām ar I vai II invaliditātes grupu

Personām ar I vai II invaliditātes grupu un personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, uzrādot invaliditātes apliecību, kā arī personai, kura pavada personu ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā, reģionālajā starppilsētu un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.

Bezmaksas braukšanas biļetes var saņemt pie transportlīdzekļu (tramvaja, autobusa, mazas ietilpības autobusa) vadītājiem.

Saņemot bezmaksas braukšanas biļeti, jāuzrāda invaliditātes apliecība. Bezmaksas biļete ir derīga vienam braucienam.