Sākums Transports Liepājā Oskara Kalpaka tilts

Oskara Kalpaka tilts

Oskara Kalpaka izgriežamais tilts ir viens no vecākajiem metālkonstrukciju tiltiem Latvijā, kas atklāts 1906. gadā. 

Tilts veidots no divām identiskām izgriežamām pusēm, kas pār Karostas kanālu tiek vērtas katra uz savu pusi.

Karostas kanāls ir aktīvs kuģniecības ceļš, tāpēc vairākas reizes diennaktī tiek atvērts kuģu satiksmei.

Oskara Kalpaka tilts kuģu satiksmei tiek izgriezts 5 reizes diennaktī:

  • 01.00–03.00
  • 05.00–06.30
  • 10.30–12.00
  • 14.30–15.30
  • 19.30–21.00

Lai noskaidrotu, vai O. Kalpaka tilts ir atvērts, uzstādīta web kamera.

O. Kalpaku tiltu noteiktajos laikos neizgriež, ja vēja ātrums pārsniedz 10 m/s vai arī tad, ja nav plānoti kuģu manevri.