Sākums Goda liepājniekiem

Braukšanas maksas atvieglojumi Goda liepājniekiem

Personām, kurām ar Liepājas pilsētas domes lēmumu ir piešķirts tituls Goda liepājnieks pienākas braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā.

Abonementa biļeti vienam ceturksnim Liepājas valstspilsētas pašvaldības aģentūra "Liepājas Sabiedriskais transports" nosūta saņēmējam uz deklarēto dzīves vietas adresi.