Sākums Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

Braukšanas maksas atvieglojumi bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās līdz 24 gadu vecumam, ja viņi nepārtraukti klātienē turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, vidējo profesionālo izglītību vai augstāko izglītību un sekmīgi apgūst mācību procesu, un par kuriem lēmums par ārpusģimenes aprūpi pieņemts Liepājas pilsētas bāriņtiesā, vai kuri ir deklarējuši dzīvesvietu Liepājas pilsētā, mācās vai studē Liepājas pilsētas izglītības iestādēs, pienākas braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā.

Abonementa biļeti katrai dienai var saņemt:

  • izglītības iestādē;
  • Liepājas pilsētas domes sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3 (113. kabinets) no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00;
  • Liepājas valstspilsētas pašvaldības aģentūrā "Liepājas Sabiedriskais transports" Peldu ielā 5 , pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, otrdienas, trešdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 15.30.

Abonementa biļeti var saņemt Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai. Abonementa biļete ir derīga tikai kopā ar apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai.

Abonementa biļete derīga no mēneša pirmā datuma līdz pēdējam datumam.